Welkom op de website van de Stichting OFOM!

OFOM heeft als doel de ontwikkeling van het orthopedisch technisch bedrijf, zijn ondernemers en medewerkers en de branche als geheel te bevorderen.

OFOM tracht haar doel te bereiken door:

  • het stimuleren van adequate scholing van (toekomstige) orthopedische technici;
  • het bevorderen van onderzoek en innovatie met het oog op de ontwikkeling van de branche;
  • het bevorderen van inzicht in de mogelijkheden van de branche bij het voorkomen of verhelpen van medische klachten;
  • het financieren van activiteiten die verband houden met het bij sub a tot en met c genoemde.

OFOM werkt intensief samen met de branchevereniging van leveranciers van orthopedische hulpmiddelen en compressietherapie, NVOS-Orthobanda. De leden van deze vereniging dragen een door NVOS-Orthobanda bepaald deel van hun omzet af ter financiering van de activiteiten van OFOM.