Banner-home-2

Wij zijn stichting OFOM

De Stichting OFOM is opgericht in 1976 heeft als doel de ontwikkeling van het orthopedisch technisch bedrijf, zijn ondernemers en medewerkers en de branche als geheel te bevorderen.

OFOM tracht haar doel te bereiken door:

  • Het stimuleren van adequate scholing van (toekomstige) orthopedische technici;
  • het bevorderen van onderzoek en innovatie met het oog op de ontwikkeling van de branche;
  • het bevorderen van inzicht in de mogelijkheden van de branche bij het voorkomen of verhelpen van medische klachten;

OFOM werkt intensief samen met de branchevereniging van leveranciers van orthopedische hulpmiddelen NVOS-Orthobanda. De leden van deze vereniging dragen een door NVOS-Orthobanda bepaald deel van hun omzet af ter financiering van projecten die bovenstaande doelen bevorderen.

Positionpaper OFOM

De branche van orthopedische hulpmiddelenzorg is volop in beweging, de relatie met de zorgverzekeraars is veranderd, de brancheorganisatie NVOS-Orthobanda vertegenwoordigt niet langer alle ondernemingen en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De laatste jaren zijn de inkomsten van OFOM – uitsluitend gevormd door een afdracht van (de leden van) NVOS-Orthobanda – fors afgenomen. OFOM heeft een vermogen, maar zonder nieuwe financieringsbronnen drogen de middelen in enkele jaren op. Het bestuur van OFOM streeft naar structurele, ruimere inkomsten, om haar activiteiten voor de branche ook op langere termijn uit te oefenen.


Waar staan we voor? (missie)
De statuten zijn het kader waarbinnen OFOM opereert. De tekst is algemeen. Het bestuur bepaalt de accenten, op basis van de behoefte die wordt ervaren resp. draagvlak voor activiteiten. OFOM staat conform haar statuten voor het bevorderen van de belangen van de gehele branche. Deze wordt gevormd door de deelbranches ‘schoentechniek’ (OST) en ‘techniek’ (OT). De mate waarin voor de deelbranches activiteiten worden ontwikkeld, wordt bepaald door de behoefte hieraan binnen de deelbranche. Op dit moment lijkt vooral binnen de deelbranche OST behoefte te bestaan aan activiteiten. Dit zegt evenwel niets over de behoefte in de toekomst.


Waar gaan we voor? (visie)
De missie, neergelegd in de statuten, is breed geformuleerd. Het bestuur is van mening dat een focus moet worden aangebracht. Bij het bepalen hiervan is van belang dat OFOM niet alles dat tot haar missie zou kunnen behoren, hoeft te doen. In de branche zijn immers meerdere partijen actief. OFOM streeft naar het bevorderen van de kwaliteit van producten en diensten die door de branche worden geleverd. Dit is van belang voor de participatie van eenieder die afhankelijk is van de door de branche geleverde zorg.


Wat gaan we doen? (strategie)
OFOM streeft naar het verhogen van de kwaliteit van branche-producten en -diensten . De zorg die de branche levert moet aantoonbaar effectief zijn voor de cliënt (evidence based werken). OFOM draagt aan verhoging van de kwaliteit van genoemde producten bij op de volgende manieren:

  1. Door het financieren van onderzoek dat hierop gericht is. Bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt meegenomen in hoeverre gebruik wordt gemaakt van en voortgebouwd wordt op eerdere onderzoeken, waaronder onderzoek gefinancierd door OFOM.

  2. Door als ‘aanjager’ te fungeren voor aansluiting van de onderzoekswensen van de branche bij landelijke (onderzoeks)initiatieven (zoals kennisagenda ZonMw, Nationale Wetenschaps Agenda). Hierbij kan sprake zijn van een specifieke oproep tot indiening onderzoeksvoorstellen en van een financiële bijdrage vanuit OFOM.

  3. Door de ontwikkeling van scholing, al dan niet aansluitend op door OFOM gefinancierd onderzoek, omdat dit onmisbaar is voor het verlenen van kwalitatieve zorg.

  4. Door een communicatiestrategie die, en -beleid dat, bijdraagt aan verhoging van de kwaliteit van producten en diensten. Deze strategie omvat in ieder geval het verspreiden van de resultaten van door OFOM gefinancierd onderzoek op een manier dat deze resultaten bekend zijn en benut worden waar deze toegepast worden, zoals bedrijven, praktijken en ziekenhuizen.

Positionering Ofom-2

 

 

Download statuten OFOM

afdracht-vs-subsidie-ost-2021
afdracht-vs-subsidie-ot-2021

OST Afdracht Ofom en toegekende subsidies

        Blauw: afdracht OST van NVOS-Orthobanda aan Ofom
De ontvangen afdrachten OST per jaar van NVOS-Orthobanda zichtbaar gemaakt via de blauwe balken. Deze afdracht neemt vanaf 2017 ieder jaar af.

       Grijs: subsidie OST voor NVOS-Orthobanda vanuit Ofom
De toegekende subsidie vanuit Ofom aan NVOS-Orthobanda per jaar zichtbaar gemaakt met de grijze balken. Er wordt per jaar meer subsidie toegekend dan afdracht ontvangen door Ofom.

        Geel: subsidie OST voor derden vanuit Ofom
De toegekende subsidie vanuit Ofom aan derden per jaar zichtbaar gemaakt met de gele balken. 

 

 

OT Afdracht Ofom en toegekende subsidies

        Blauw: afdracht OT van NVOS-Orthobanda aan Ofom
De ontvangen afdrachten OST per jaar van NVOS-Orthobanda zichtbaar gemaakt via de blauwe balken. Deze afdracht neemt vanaf 2017 ieder jaar af.

       Grijs: subsidie OT voor NVOS-Orthobanda vanuit Ofom
De toegekende subsidie vanuit Ofom aan NVOS-Orthobanda per jaar zichtbaar gemaakt met de grijze balken. Er wordt per jaar meer subsidie toegekend dan afdracht ontvangen door Ofom.

 

 


Stichting OFOM

logo-ofom-fc

 

Adresgegevens

Orinocostroom 31
2721 CB ZOETERMEER

KvK: 41151455 SBI-code: 9412 - Beroepsorganisaties

Opgericht: 29-04-1976

 

Bel ons

06 - 55 16 25 70

Stuur een email

ofni.[antispam].@ofom.nl