Banner-home-3

Subsidie aanvragen bij OFOM

OFOM hanteert subsidievoorwaarden. De nu geldende voorwaarden treft u hieronder aan. Door het vastleggen en openbaar maken van de subsidievoorwaarden zorgt OFOM ervoor dat duidelijk is waarvoor, hoe en door wie subsidie kan worden aangevraagd. Maar ook wordt zo duidelijk waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. De projecten moeten altijd passen bij het doel, de missie en visie van OFOM (zie ‘over ons’).

Het bestuur van OFOM vergadert in de regel drie keer per jaar en bespreekt dan de projectvoorstellen. Het dagelijks bestuur van OFOM adviseert het bestuur.

De vergaderdata van het bestuur staan op de home pagina van de site.

Voorstellen voor onderzoeksprojecten (of samenvattingen hiervan) moeten ten minste 8 weken voor een vergadering worden ingediend zodat zij kunnen worden beoordeeld door de externe deskundigen. Andere subsidieaanvragen moeten uiterlijk drie weken voor de vergadering door OFOM zijn ontvangen.

 

Kennisagenda

In 2021 heeft het bestuur van OFOM na verschillende sessies met een groot aantal stakeholders, een kennisagenda voor de orthopedische schoentechniek vastgesteld. Deze agenda bevat een inventarisatie van de behoefte aan kennis in de branche.

Voor het aanvragen van subsidie voor een project dat erop is gericht om een (deel)vraag van deze kennisagenda te beantwoorden, heeft OFOM een afwijkende werkwijze. Bent u zo’n aanvraag aan het uitwerken en overweegt u OFOM om een bijdrage te vragen, neem dan contact op met Sicco Bus of Rob Verwaard via ofni.[antispam].@ofom.nl.


 

Download hier de subsidievoorwaarden


Stichting OFOM

logo-ofom-fc

 

Adresgegevens

Orinocostroom 31
2721 CB ZOETERMEER

KvK: 41151455 SBI-code: 9412 - Beroepsorganisaties

Opgericht: 29-04-1976

 

Bel ons

06 - 55 16 25 70

Stuur een email

ofni.[antispam].@ofom.nl