Banner-home-3

Subsidie aanvragen bij OFOM

OFOM heeft in zijn bestuursvergadering van 6 maart 2018 zijn subsidievoorwaarden gewijzigd. De nu geldende voorwaarden treft u hieronder aan. Door het vastleggen en openbaar maken van de subsidievoorwaarden zorgt OFOM ervoor dat duidelijk is waarvoor, hoe en door wie subsidie kan worden aangevraagd. Maar ook wordt zo duidelijk waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. Belangrijk is dat de subsidies altijd moeten passen binnen het meerjarenbeleidsplan. U treft de link voor het downloaden van het thans geldende plan hieronder aan.

Het bestuur van OFOM vergadert in de regel vier keer per jaar en bespreekt dan de projectvoorstellen. De vergaderdata kunt u vinden op de home pagina van de site.

Voorstellen voor onderzoeksprojecten (of samenvattingen hiervan) moeten uiterlijk 6 weken voor een vergadering worden ingediend zodat zij kunnen worden beoordeeld door de externe deskundigen. Andere subsidieaanvragen moeten uiterlijk twee weken voor de vergadering door het bestuur zijn ontvangen.

 

Download hier de subsidievoorwaarden

Download hier het meerjarenbeleidsplan


Stichting OFOM

logo-ofom-fc

 

Adresgegevens

Orinocostroom 31
2721 CB ZOETERMEER

KvK: 41151455 SBI-code: 9412 - Beroepsorganisaties

Opgericht: 29-04-1976

 

Bel ons

06 - 55 16 25 70

Stuur een email

ofni.[antispam].@ofom.nl