Banner-home-3

Subsidie aanvragen bij OFOM

OFOM hanteert subsidievoorwaarden. De nu geldende voorwaarden treft u hieronder aan. Door het vastleggen en openbaar maken van de subsidievoorwaarden zorgt OFOM ervoor dat duidelijk is waarvoor, hoe en door wie subsidie kan worden aangevraagd. Maar ook wordt zo duidelijk waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. De projecten moeten altijd moeten passen bij het doel, de missie en visie van OFOM (zie ‘over ons’).

Het bestuur van OFOM vergadert in de regel drie keer per jaar en bespreekt dan de projectvoorstellen. Het dagelijks bestuur van OFOM adviseert het bestuur.
De vergaderdata van het bestuur kunt u vinden op de home pagina van de site.

Voorstellen voor onderzoeksprojecten (of samenvattingen hiervan) moeten ten minste 8 weken voor een vergadering worden ingediend zodat zij kunnen worden beoordeeld door de externe deskundigen. Andere subsidieaanvragen moeten uiterlijk drie weken voor de vergadering door OFOM zijn ontvangen.
 

Download hier de subsidievoorwaarden


Stichting OFOM

logo-ofom-fc

 

Adresgegevens

Orinocostroom 31
2721 CB ZOETERMEER

KvK: 41151455 SBI-code: 9412 - Beroepsorganisaties

Opgericht: 29-04-1976

 

Bel ons

06 - 55 16 25 70

Stuur een email

ofni.[antispam].@ofom.nl